Ulied il-Lejl

Drama

Stejjer kollha jibdew b’mod differenti. Tagħna tibda bl-anġli. Il-wasla tal- anġli għat-tiżjin tal-knisja f’raħal ċkejken. U dawn l-anġli jwassluhom erba' ġuvintur. Dak li jiġri fuq iz-zuntier u x’jgħidu n-nies dwar dawn l-anġli hu l-bidu ta’ rakkont li joħodna lura 'l fuq minn mija u sittin sena ilu meta t-tradizzjonijiet u n-norma kienu għal kollox differenti milli huma llum. Li timxi kontra dak li kien jitqies “hekk għandu jkun” kien dnub kbir, tal-waħx, min iwettqu jitwarrab. L-aktar li jintlaqtu minn din ir-regola naturali fl-istorja tagħna huma koppja żagħżugħa, Ġorġa u Lippu. Koppja li d-dnub li jwettqu hu biss li jħobbu lil xulxin. Dan hu dak li ġabu l-anġli fuq iz-zuntier fil-bidu tal-istorja tagħna. Sensiela bbażata fuq SUWED ULIED IL-LEJL ta’ Charles Micallef St. John.