Polis

Politika

Dan il-programm jitratta diversi temi li jkunu qed jaffetwaw direttament lill-pajjiż b'intervisti ma' bosta personalitajietu ppreżentat minn Dr. George Vital Zammit kull nhar ta' Ġimgħa fid-20:45.