Imbarazzanti

Reality Show

Stephanie Chircop flimkien ma' Daniel Chircop u Chrysander Agius jew kif jafuhom ħafna 'Danusan' se jkunu qed itellgħu programm b'differenza li għalkemm bla dubju se jkun wieħed umoristiku, l-għan prinċipali tiegħu se jkun li joħloq għarfien għal ambjent aħjar. Imbarazzanti | kull nhar ta' ħamis fit-20:30.