NET Honours

Spettaklu, Intervisti

Net Honours kienet serata li fiha ċċelebrajna l-20 sena ta' Net Television u li matul is-serata li saret fid-29 ta' Settembru ngħataw rikonoxximent diversi persuni li kienu ta' servizz fl-istazzjon.