Jum id-Duluri

Kultura

Xandira Live tal-quddiesa f'Jum id-Duluri u l-purċissjoni ta' Jum id-Duluri mill-Belt Valletta