Intriċċi

Drama

Il-familji Caruana u Camilleri, zewg familji sinjuri fejn l-istess membri huma rivali ta’ xulxin. Din id-drama tirrakonta hajjithom u dak li akkost ta’ kollox lesti li jaghmlu ghal kull forma ta’ poter. Thobbhom jew tobghodhom mintix se twaqqafhom minn dak li jridu jakkwistaw.